Působí technika jako překážka v realizaci Boha?

Sri Chinmoy: Odpověď zní ano i ne. Pokud moderní technika slouží k vyjádření vnitřní duše, pokud cítí, že má spojení s vnitřním životem, v tu chvíli technika pomáhá k realizaci Boha. Velice často ale vidíme, že technika a vnitřní život spolu nedokážou vyjít. Vnější svět běží se svým úspěchem k jinému cíli. Na to si musíme dát velký pozor, protože nehledě na to, kolik úspěchu nám technika přinese, k nekonečnému naplnění nemůže dojít, jestliže v tom není duše. Na druhou stranu nedrží-li vnější život pomocí technického a vědeckého vývoje krok s duší, duše je chromá.

Pro úplné naplnění Boží Vize a Skutečnosti zde na zemi musí jít věda a duchovnost bok po boku. Od duchovnosti můžeme očekávat osvobození a realizaci. Od techniky a vědy můžeme očekávat materiální dokonalost — materiální ztělesnění nejvyšší Pravdy. Jedině je-li v materiálním úspěchu realizace, dosáhne materiální svět stálosti ve svých věčných hodnotách. Na druhou stranu, pokud ve vnitřním světě chybí dokonalost, musí materiální úspěch inspirovat vnitřní realizaci, aby přišla a ujala se vedení.