Je možné získat v jednom životě úplné poznání a moudrost Boha?

Sri Chinmoy: Je naprosto možné získat úplné poznání Boha za předpokladu, že aspirant má tu nejupřímnější aspiraci. Člověk musí mít také schopnost toto poznání a moudrost Boha pojmout. Za třetí musí mít velmi vysokého duchovního Mistra, jogína prvního stupně, který realizoval Boha. Za čtvrté musí být Vůlí Boha, aby člověk získal tuto úplnou vnitřní moudrost a poznání. Jsou-li všechny tyto čtyři podmínky splněny najednou, pak je to naprosto možné.

Je nemožné, aby někdo, kdo sotva vstoupil do duchovního života, realizoval Boha bez pomoci Mistra. Obyčejný člověk potřebuje stovky a tisíce inkarnací. Není-li žák stoprocentně upřímný, pak i když má dobrého Mistra, může to trvat šest, sedm, deset nebo dvacet inkarnací. Nejlepší žáci pod neustálým vedením Mistra ale získávají realizaci buď v jedné inkarnaci, nebo v několika inkarnacích.

Občas někdo realizuje Boha, aniž by měl duchovního Mistra. Jak je to možné? Ve své minulé inkarnaci měl možná velmi, velmi silného Mistra. Jeho Mistr si v této inkarnaci nevzal lidskou inkarnaci, z vnitřního světa jej ale neustále vede, utváří a vyučuje. Hledající ví, že ho jeho Guru učí ve snech a během meditace.

Pak je tu samozřejmě další možnost. Pokud hledající meditoval řadu inkarnací a Bůh je s ním nesmírně spokojený, ale v této inkarnaci mu není dopřán duchovní Mistr, potom Bůh Sám sehraje roli duchovního Mistra, dokonce i v bdělých hodinách hledajícího a v jeho každodenních životních činnostech. Když bude hledající potřebovat vypít sklenici vody, Bůh řekne: „Jdi a vypij sklenici vody.“ Když bude potřebovat zavřít okna, Bůh mu řekne. Bůh si vezme podobu velice, velice zářivé bytosti, a tak jej povede.