Pokud hledající nerealizuje Boha v tomto životě, znamená to, že veškeré jeho úsilí přijde vniveč?

Sri Chinmoy: Pokud hledající v tomto životě nedosáhne duchovní dokonalosti, neznamená to, že všechno ztratí. Když v tomto životě svou cestu nedokončí, ve své další inkarnaci začne tam, kde skončil. Nic není ztraceno. Během dvanácti nebo třinácti let svého dětství bude ale bohužel zajat nevědomostí. Nevědomost se před něj postaví a pozře ho jako vlk. Bude muset sebrat sílu z vnitřního světa a potom bojovat na bojišti života jako válečník, aby znovu nevědomost porazil. Ten, kdo ve své minulé inkarnaci realizoval Boha a dosáhl dokonalé dokonalosti, však celé tyto roky čekat nemusí. Je tedy lepší porazit vše v tomto životě, abychom se v další inkarnaci mohli pohybovat kupředu hned od začátku.