Je správné mít pro dosažení realizace motivaci, jako třeba touhu po osvobození?

Sri Chinmoy: Určitě je to správná motivace. Existují dva rozdílné přístupy k realizaci Boha. Jeden přístup je úplně se odevzdat Boží Vůli. Toto odevzdání musí být dynamické. Jinak budete jako miliony netečných lidí na zemi, kteří si libují v potěšeních nevědomosti a čekají na realizaci Boha v Boží Hodinu. Těmto lidem bude trvat miliony let, než Boha realizují, protože když nepoužívají schopnosti, které jim Bůh dal, proč by potom Bůh měl hrát svou roli? V dynamickém odevzdání hrajeme svou úlohu a používáme schopnosti, které nám Bůh dal a potom necháváme na Bohu, aby nám dal to, co chce a kdy chce. V dynamickém odevzdání vyvíjíme co největší vnitřní úsilí a pak se modlíme pro božskou Milost. Obyčejný člověk chce dosáhnout svého cíle pomocí jakýchkoliv prostředků, za každou cenu. Ale v duchovním životě to tak neděláme. Používáme trpělivost.

Jiný přístup je mít při modlitbě a meditaci určitou představu o tom, co chceme. Řekněme, že chci být dobrý. To je velmi rozumné. Jestliže se stanu dobrým, znamená to, že na zemi bude o jednoho darebáka méně a Boží stvoření bude lepší. Takže se modlím k Bohu, aby mi dal něco, co Mu pomůže v šíření Jeho vlastního Světla na zemi. Abychom mohli nějak sloužit lidstvu a potěšit Boha Jeho vlastním Způsobem, musíme se stát dobrými. Ale teprve až realizujeme Boha, budeme mu schopni opravdu pomáhat. Dokud nejsme realizovaní, dokud jsme se nevysvobodili z pout nevědomosti, co můžeme lidstvu dát? Jak můžeme Bohu nebo lidstvu pomáhat, dokud nemáme určitý mír, světlo a blaženost? Na zemi je mnoho falešných učitelů, kteří nejsou pro lidstvo žádnou opravdovou pomocí.

Velký duchovní Mistr Šrí Rámakrišna se modlil: „Ó Božská Matko, udělej ze mě největšího jogína.“ Obyčejní lidé řeknou: „Který Mistr se modlí, aby byl nejlepší?“ Ale ze strany Šrí Rámakrišny to nebyla soutěživost. Pouze věděl, že pokud se stane duchovně velkým, potom může skutečně sloužit lidstvu. Takže není nic špatného na tom modlit se pro realizaci a osvobození. Pokud nemáte motivaci, pokud necítíte vnitřní hlad po Bohu nebo po míru, světle a blaženosti, potom Bůh řekne: „Spi, Mé dítě, spi, tak jako spí miliony a miliardy jiných lidí na zemi.“