Existuje nějaký způsob, jak urychlit realizaci?

Sri Chinmoy: Ano, existuje zvláštní způsob, kterému se říká vědomá aspirace. Bůh musí být na prvním místě. Nesmí existovat žádná matka, žádný otec, žádná sestra, žádný bratr — nic jiného než Bůh, jenom Bůh. Pravda, chceme spatřit Boha v lidstvu, ale nejdříve Ho musíme spatřit tváří v tvář. Většina z nás pláče po penězích, jménu, slávě, hmotném úspěchu a blahobytu, ale nepláčeme ani po trošce vnitřní moudrosti. Pláčeme-li upřímně, oddaně a oduševněle po nepodmíněné jednotě s naším Vnitřním kormidelníkem, potom bude dnešní nedokonalý člověk přeměněn v zítřejšího Boha, ztělesnění dokonalé Dokonalosti.

Aspirace, vnitřní pláč, by měla vycházet z fyzického, vitálna, mysli, srdce a duše. Duše samozřejmě aspiruje po celou dobu, ale fyzické, vitální, mentální a psychické bytosti si to musí uvědomit. Když budeme vědomě aspirovat ve všech částech naší bytosti, dokážeme urychlit dosažení osvobození a realizace.

Jak aspirujeme? Pomocí správné koncentrace, správné modlitby a meditace a správné kontemplace. Aspirace zahrnuje meditaci i modlitbu. Na Západě bylo mnoho svatých, kteří se nevěnovali meditaci — realizovali Boha prostřednictvím modlitby. Ten, kdo se modlí, cítí, že má vnitřní pláč realizovat Boha, a ten, kdo medituje, také cítí potřebu přinést přímo do své bytosti Boží Vědomí. Toto je rozdíl mezi modlitbou a meditací: když se modlím, já mluvím a Bůh naslouchá, a když medituji, Bůh mluví a já naslouchám. Když se modlím, Bůh musí poslouchat. Ale když medituji, když uklidním a utiším svou mysl, slyším, co mi Bůh vždycky říkal. Oba způsoby jsou tedy správné.

Vědomá aspirace je první věcí, kterou potřebujeme. Aspirace je všechno, co máme, a všechno, čím jsme. Potom musíme svou aspiraci vědomě nabídnout Nejvyššímu, abychom se s Ním mohli sjednotit.