Vůle

Já jsem vůle. Vůle je moje Já. Moje vůle je zcela Boha a jedině Boha.

Tak jako je moje vnitřní vůle ve světě realizace, stejně tak je můj vnější život ve světě manifestace.

Pro pochybnost mojí mysli není nic skutečné. Pro vůli mého srdce je všechno skutečné. Porazit mé pochybnosti znamená vrůst do dechu mé vůle.

Nebojím se svých emocí a frustrací. Moje emoce a frustrace žijí v odevzdané vůli Bohu a budou se navždy radovat v Jeho nezdolné Vůli.

Když moje vnitřní vůle posilňuje mou vnější existenci, rozplynou se všechny mé nespočetné problémy a nesnesitelné bolesti v řídký vzduch.

Pochyby chtějí zničit mou mysl.
Strach chce zabít mé srdce.
Nevědomost chce zastřít mou duši.

Aspirace chce osvítit můj život.
Odevzdání chce naplnit můj život.
Vůle chce znesmrtelnit můj život.

Moje pozemská vůle má vždy začátek a konec. Moje Nebeská vůle nemá počátku ani konce. Vždy byla a bude stejná. Moje vůle je Věčným Příbytkem Pravdy, postavená na skále Boží Vize ve Skutečnosti a Boží Skutečnosti ve Vizi.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016