Moje duše

Ó duše, jsem tvoje tělo. Dnes jsem třicet šest let staré. Přeji si od tebe učit.

„Konej dobro.“

Ó duše, jsem tvoje vitálno. Je mi devatenáct let. Chci se od tebe učit.

„Buď dobré.“

Ó duše, jsem tvoje mysl. Jsem šedesát let stará. Potřebuji se od tebe učit.

„Spatři dobré.“

Ó duše, jsem tvoje srdce. Jsou mi čtyři roky. Prosím, řekni mi tajemství.

„Zůstaň dobré.“

Ó duše, znovu tvé tělo. Co děláš se svou neomezenou láskou?

„Svou neomezenou lásku šířím k neustále se rozpínajícím obzorům.“

Ó duše, znovu tvé vitálno. Co děláš se svým nekonečným mírem?

„Svým nekonečným mírem sytím překypující rozlehlost minulosti, přítomnosti a budoucnosti.“

Ó duše, znovu tvá mysl. Co děláš se svou vizí stále se překonávajícího Za?

„Svou vizí neustále se přesahujícího Za, vystýlám zlaté hnízdo své Nekonečné Skutečnosti.“

Ó duše, znovu tvé srdce. Řekni mi tvé absolutní tajemství, prosím.

„Žiji pro Nejvyššího a pouze pro Nejvyššího. To je moje absolutní tajemství.“

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016