Moje tělo

Ó mé tělo, ty jsi dar od Nejvyššího. Hluboko uvnitř sebe máš nevyčerpatelné možnosti. Neporozumět tobě znamená neporozumět vybranému nástroji Boha.

Nechceš, nesmíš a nedokážeš se svou fyzickou silou porazit délku a šířku světa. Nabídni své rostoucí srdce srdcím daleko i blízko. Nabídni svou zářící duši duším okolo, dole, nahoře. Pouze potom se staneš dobyvatelem a vlastníkem celého Božího vesmíru.

Ó mé tělo, vzývej svou duši, aby tě vždy vedla. Vzývej! Nikdy tě nebude trápit monotónnost jednotvárného života. Tvůj neustálý pochod bude mít bleskovou rychlost — vzhůru k nejvyššímu, uvnitř k nejzazšímu, kupředu k nejvzdálenějšímu.

Zpívej, zpívej píseň Blaženosti v Nesmrtelnosti! Dýchej, dýchej dechem Vědomí v Nesmrtelnosti! Žij, žij život Existence v Nesmrtelnosti!

Smrt? Zemřít nesmíš. Protože tvoje smrt bude velkou ztrátou pro lidstvo a daleko větší ztrátou pro Božské. Bojuj, ó mé tělo, bojuj s nevědomostí až do samotného konce. Nikdy nedovol nevědomosti, aby tě zahalila, tvůj vnější plášť. Tvé namáhavé úsilí bude korunováno úspěchem.

Ó tělo moje, měj se věčně dobře. Nechť každý tvůj pozemský rok má triliony naplňujících let.

Bůh Věčný Snílek sní skrze tebe a s tebou. Bůh Věčná Skutečnost žije pro tebe, s tebou a v tobě.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016