Mé vitálno

Ó mé vitálno, moje první volba spadá na tebe. Bez tvého dynamického a ohromného vnitřního pobízení nemůže být nic vyjádřeno, nic nemůže být odhaleno zde na zemi.

Ó mé vitálno, když hluboce usneš, mou vnější existenci zachvátí nehynoucí frustrace mé mysli. Mou vnitřní existenci otráví bezmocné odevzdání mého těla Princi Tmy.

Ani nejsilnější lidská představivost tě nedokáže změřit, tvoji hloubku. Ani nejrozsáhlejší, nejjasnější lidská moudrost tě nedokáže určit, tvoji šířku.

Tvoje je nezdolná odvaha, která vyvěrá z fontány neomezených emocí. Nezabíjej své emoce, nikdy. Usmrcené emoce uvnitř, hladovějící naplnění navenek. Božsky nasycené emoce uvnitř, Bůh Věčná Blaženost odhalena navenek.

Ó mé vitálno, neznáš žádné zítra. Chceš být narozeno, chceš růst a naplnit sebe v okamžiku dneška. S nekonečnými Požehnáními Nejvyššího pochoduješ po cestě vzkvétající Nekonečnosti, záře Věčnosti a lesku Nesmrtelnosti.

Tvůj život je zelený, vždy aspirující a vždy rostoucí zelená. Tvůj dech je modrý, vše obklopující a vše přeměňující modrá.

Ó vitálno moje, v tobě je zářící naděje lidstva. S tebou je rozezvučený zvon Božskosti.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016