Moje srdce

Ó moje srdce, jsem na tebe božsky hrdý. Ty nemáš hanebnou a nestoudnou nemoc – obavy! Nikdy nepiješ smrtící jed — pochybnost! Nic nemůže být jednodušší než tvé čisté touhy. Nic nemůže být spontánnější než tvé zářící city. Nic nemůže být více naplňující než tvá nesobecká láska. Nic nemůže mít přímější přístup k Nejvyššímu než tvůj nejvnitřnější pláč.

Ó mé srdce, tvůj nebeský den uvnitř pozemského dne je pro realizaci Boha. Tvoje nesmrtelná minuta uvnitř prchavé minuty je pro ztělesnění Boha. Tvoje odhalující vteřina uvnitř mizející vteřiny je pro projevení Boha.

Ó mé srdce, ostatní členové rodiny se obávají Boha. Ty nikdy! Jejich trvalý strach bez světla je bez života, trvale ochromený. Ostatní činí svá vlastní rozhodnutí na cestě životem. Bůh činí rozhodnutí pro tebe. Oni chtějí zachránit lidstvo s nejtemnější nocí svého ega. Ty si přeješ sloužit lidstvu s nejjasnějším dnem svého zasvěcení. Jejich vítězství je vítězstvím nad lidstvem. Tvé vítězství je vítězstvím nad sebou samým.

Ó mé srdce, ó srdce moje, ty jsi lodí mého života. Plavíš se po nezmapovaných mořích nevědomosti a dosahuješ Zlatého Břehu Za.

Nejsem sám, ó mé srdce. Jsem s tvojí vznášející se aspirací. Ty nejsi sama. V tobě a pro tebe je můj nepodmíněný dech života.

Tvá je neochvějná vůle a neselhávající víra v Nejvyššího. Každý lupínek zářícího lotosu hluboko uvnitř tebe je neustále koupán v nektarových paprscích Transcendentální Blaženosti.

Ó sladké, sladší, nejsladší srdce moje, ty nejsi pouze Boha. Bůh je také tvůj.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016