Válka a mír

Člověk vynalézá válku. Člověk objevuje mír. Vynalézá válku zvenku. Objevuje mír zevnitř. Válku člověk svrhává. Mír člověk zasévá. Úsměv války je záplavou lidské krve. Úsměv míru je láskou, dole, nahoře.

Mír je veškerou pravdou, která si přeje okouzlit lidstvo. Válka je veškerou falší, která chce uchvátit lidstvo. Mír začíná v duši a končí v srdci. Válka začíná v mysli a končí v těle.

Válka zapomíná na mír. Mír odpouští válce. Válka je smrtí života lidskosti. Mír je zrodem Života Božskosti. Naše vitální vášně chtějí válku. Naše psychické emoce touží po míru.

Válka je jasnou marností v hrozivém kopí hlouposti. Mír je plynoucí Nekonečností v zářící Věčnosti.

Člověk hledá válku, když si myslí, že svět není jeho. Člověk vynalézá válku, když cítí, že může svět porazit. Člověk vyhlašuje válku, když sní, že svět se mu již odevzdal.

Člověk hledá mír, protože jeho pozemská existence jej zoufale potřebuje. Člověk vítá mír, protože cítí, že pouze v míru je jeho život dosažení a naplnění. Člověk šíří mír, protože chce překonat smrt.

Zvířecí v člověku válčí proti míru ve vnějším světě, ve světě konfliktních idejí. Božské v člověku válčí proti nevědomosti ve vnitřním světě, ve světě vrcholných ideálů.

Zvířecí v člověku chce válku kvůli válce samotné, válce, která pohltí spící svět. Božské v člověku chce mír pro mír samotný, mír, který nasytí hladový svět.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016