Jak může učitel poznat, kdy má být soucitný a kdy přísný?

Sri Chinmoy: Existují dvě cesty, které vedou ke stejnému cíli. Jedna cesta je známá jako cesta soucitu a druhá je známá jako cesta kázně. Ačkoliv obě cesty vedou ke stejnému cíli, Bůh má cestu soucitu radši než cestu kázně, protože cítí, že pokud jde dítě cestou soucitu, potom bude moct jít mnohem rychleji.

Jen tehdy, když s ničím jiným neuspěje, se Bůh uchýlí k tomu, aby ukázňoval život svých žáků. Na druhou stranu nám ale Bůh říká, že dokonce i jeho potrestání není nic jiného než soucit, protože je to Jeho soucitné Srdce, které ho nutí osvítit a zdokonalit Jeho děti.

Při jednání s neukázněnými dětmi je soucit prvním a hlavním přístupem. Přísnost použijte pouze v krajním případě. Na praktické úrovni musí učitel potají pozorovat, zda určitý žák reaguje víc na soucitný aspekt života nebo na přísný aspekt života. Když tohle pozná, snadno může udělat, co bude zapotřebí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Oduševnělé otázky a plodné odpovědi.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1976.

Toto je 290th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Oduševnělé otázky a plodné odpovědi, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »