Když se dítě učí v určité třídě, je nutné, aby rodiče, učitel a dítě byli přáteli?

Sri Chinmoy: Ano, je naprosto nezbytné, aby rodiče, učitel a dítě byli přáteli. Rodiče, učitel i dítě musí cítit, že patří do stejné rodiny. Rodiče byli prvními přáteli dítěte. Pak k němu jako přítel přišel jeho učitel. Čím více přátel bude dítě mít, tím pro něj bude snazší porazit jeho nepřítele: nevědomost. A tak když získá více přátel, nových přátel, musí je vždy uvítat.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Oduševnělé otázky a plodné odpovědi.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1976.

Toto je 290th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Oduševnělé otázky a plodné odpovědi, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »