Jak může jít vnější vzdělání ruku v ruce s vnitřním vzděláním?

Sri Chinmoy: Vnější vzdělání a vnitřní vzdělání mohou jít ruku v ruce za předpokladu, že člověk ví, co vnější a vnitřní vzdělání je. Vnější vzdělání je zájem o lidstvo. Vnitřní vzdělání je jednota s lidstvem. Bez zájmu nemůže být jednota. Pokud však existuje jednota, automaticky je v ní zájem.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Oduševnělé otázky a plodné odpovědi.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1976.

Toto je 290th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Oduševnělé otázky a plodné odpovědi, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »