Jak můžeme poznat, která část našeho intelektuálního nebo tvořivého Já by měla být rozvíjena, abychom mohli co nejlépe sloužit Nejvyššímu?

Sri Chinmoy: Která část vašeho intelektuálního nebo tvořivého Já by měla být rozvíjena můžete poznat tak, že se plně obeznámíte s božskými kvalitami každé části, které vaše bytí co nejefektivněji ztělesňuje, odhaluje a projevuje. Například chcete co nejefektivněji vidět na intelektuální úrovni pravdu. Potom místo toho, abyste si ostřili svůj intelekt, musíte zkoušet jej osvítit světlem duše. Nebo řekněme, že chcete vědět, která oblast tvořivosti je pro vás určena. Přitom, jak vaše tvořivé já bude odhalovat svou schopnost v rozličných oblastech, zkuste pozorovat, která oblast vám dává největší radost a uspokojení.

Pokud máte okamžitou radost z básníka v sobě, pak se vrhněte do světa poezie. Pokud máte spontánní radost z umělce v sobě, potom se vrhněte do světa umění. Pokud máte spontánní radost z hudebníka v sobě, pak se vrhněte do světa hudby. Okamžitě přijměte tu oblast, ze které máte největší radost. Samotné toto přijetí je nejlepším způsobem, jak sloužit tomu Nejvyššímu.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Oduševnělé otázky a plodné odpovědi.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1976.

Toto je 290th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Oduševnělé otázky a plodné odpovědi, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »