Byli učitelé v dávných dobách lepší?

Sri Chinmoy: Ano. V dávných dobách, obzvlášť ve védské epoše, učitelé považovali studenty za pravé členy své nejbližší rodiny. Učitelé se proto se studenty neustále a bezvýhradně dělili o své světlo moudrosti a předávali jim to nejvyšší poznání: „Tat twam asi. Ty jsi To, To jsi ty. Ve svém jádru a podstatě jste, mé děti, Jeden bez druhého.“ Učitelé dávné minulosti své studenty nejen inspirovali, ale také aspirovali uvnitř nich a jejich prostřednictvím, aby jim pomohli spatřit záři jejich vlastního vnitřního slunce. Slunce, které osvěcuje tisíciletou temnotu a přeměňuje možnost zážitku Pravdy na nevyhnutelnost realizace Pravdy.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Oduševnělé otázky a plodné odpovědi.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1976.

Toto je 290th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Oduševnělé otázky a plodné odpovědi, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »