Učí se dvojčata stejným způsobem?

/Sri Chinmoy:/Dvojčata se nemusí a nemohou učit stejným způsobem, protože mají rozdílné duše. Každá duše má zvláštní způsob, jakým přijímá světlo shůry a jakým toto světlo projevuje na zemi. Dvojčata mohou vstoupit do pozemské arény společně, ale slib, který dalo každé z nich Absolutnímu Nejvyššímu ve světě duší, nemusí být stejný. Proto se jejich způsob učení zde na zemi a jejich způsob sdílení poznání mohou od sebe velmi lišit.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Oduševnělé otázky a plodné odpovědi.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1976.

Toto je 290th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Oduševnělé otázky a plodné odpovědi, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »