Opatrování nejistoty

Nejistotu si pěstujeme uvnitř sebe; nedokážeme ji ohodnotit. Stejně jako dítě, které nezná rozdíl mezi pískem a mlékem. Postavíte-li před něj obojí, může sníst písek nebo může vypít mléko. Cítíme, že je nejistota nejlahodnějším ovocem, ale ve srovnání s jistotou, vnitřní radostí a sebedůvěrou není ničím. Jakmile získáme skutečnou sebedůvěru, vnitřní sebedůvěru, můžeme nejistotu a sebedůvěru porovnat a uvidět ten rozdíl. Nejistota je jako ten nejmenší mravenec, kdežto sebedůvěra je jako spojená síla miliónu slonů.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Tři škrtící sestry: obava, žárlivost a nejistota.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 199th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Tři škrtící sestry: obava, žárlivost a nejistota, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »