IV

Na tatra sūryo bhāti na candratārakaṃ nemā vidyuto bhānti kuto ´yam agniḥ tam eva bhāntam anubhāti sarvaṃ tasya bhāsā sarvam idaṃ vibhāti

— Mundakópanišad 2.2.10 a Švétášvatarópanišad 6.14

Překlad:

Slunce tam nezáří, ani Měsíc nebo hvězdy či blesk, natož tento pozemský oheň. Pouze když září osvěcující Světlo, září i všechno ostatní; sebeodhalující Světlo osvěcuje celý vesmír.

Komentář:

Vnější slunce nás žádá, abychom se dívali, a když se podíváme kolem sebe, vidíme samou temnotu. Vnitřní slunce nám umožňuje spatřit to, čím věčně jsme: Nekonečným Světlem.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Upanišady, koruna duše Indie.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2010.

Toto je 13th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Upanišady, koruna duše Indie, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »