922. Stroje a člověk

Stroje
nevědomě aspirují,
aby se staly člověkem.

Člověk
vědomě aspiruje,
aby se stal strojem.

Ve strojích
Bůh projevuje
svou vznešenou Pýchu.

V člověku
Bůh projevuje
své smutné Zklamání.
Sri Chinmoy, Tanec života, část 19, (knižně nevydáno), 2016