Jsem zrozená modlitba1

Jsem zrozená modlitba. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost se modlit, abych se stal jedním s vědomím Krista.

Jsem zrozená koncentrace. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost se koncentrovat, abych se stal jedním s vědomím Brahmy.

Jsem zrozená meditace. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost meditovat, abych se stal jedním s vědomím Višnua.

Jsem zrozená kontemplace. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost kontemplovat, abych se stal jedním s vědomím Šivy.

Jsem zrozená aspirace. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost aspirovat, abych se stal jedním s vědomím Rámakrišny.

Jsem zrozené zasvěcení. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost zasvěcení, abych se stal jedním s vědomím Buddhy.

Jsem zrozená realizace. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost realizovat, abych se stal jedním s vědomím Chinmoye.

Jsem zrozená manifestace. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost manifestovat, abych se stal jedním s vědomím Šankary a Vivékánandy.

Jsem zrozená dokonalost. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost dokonalosti, abych se stal jedním s vědomím Krišny.

Jsem zrozené uspokojení. Jsem nesmírně vděčný svému Milovanému Nejvyššímu, protože On mi dal schopnost uspokojení, abych se stal jedním s Ním, s Jeho Vědomím, které se již manifestuje a s Jeho Vědomím, které se teprve bude manifestovat.


  1. EA 23. 10. července 1977, 8:15 — Jamaica High School Track, Jamaica (New York)

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Everest aspirace, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 352nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Everest aspirace, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »